[เพิ่มเติม] วิธีจัดการ Rabby 101 สำหรับมือใหม่

import seed, add custom network

 1. ติดตั้ง seed ให้เข้า Rabby wallet

  ปุ่ม manage address มุมขวาบน
  import seed และ private key ได้ทีนี่
 2. ติดตั้ง network
  เปิด Rabby wallet > more > custom network

  ข้อมูลตัวอย่างสำหรับการกรอก

  Chain ID: 16600

  Network Name: 0G Newton Testnet

  RPC: https://rpc-testnet.0g.ai

  Currency Symbol : A0GI

  explorer : https://testnet.0g.explorers.guru/

  ได้แบบนี้

Loading...
highlight
Collect this post to permanently own it.
nanobro.eth logo
Subscribe to nanobro.eth and never miss a post.
#tools#blockchain
 • Loading comments...