Cover photo

การจัดสรร resource (เงิน + เวลา) เพื่อล่า airdrop

การล่า airdrop ใช้ resource ทั้งเวลา (และเงิน) เราควรจัดสรรมันดีๆ

การล่า airdrop ใช้ resource ทั้งเวลา (และเงิน)
เราควรจัดสรรมันดีๆ

🫠จริงๆแล้วมันมีเควสเยอะมาก 50-100 +
ทำไม่หวาดไม่ไหว หากเราทำอย่างละนิด แค่ผิวๆ
โอกาสจะโดนคัดออก มีสูงมากๆ

สำหรับแอดนาโน แนวทางที่ชอบคือ
- ดูว่าเราไหวแค่ไหน จำกัดวงโปรเจคที่เราจะ
"เอาจริง"
- อันไหนว่างก็ทำเล่นเพิ่มได้ แต่อันที่เอาจริง
ห้ามหลุด
- วางเงินไว้พอสมควรด้วย 0.1 eth หลังๆเริ่มมี
trend ฝากเงินขั้นต่ำ

ทำจนเรามั่นใจว่า
"กุทำขนาดนี้ กุต้องได้อยู่แล้ว"
โปรเจคไหนไม่ทำ ก็ไม่คิดมากให้เสียสุขภาพจิต
"ทำเท่านี้พอจะพอมั้ยครับ อันนี้แปลว่า
เสี่ยงละ high risk high return"

วิธีเลือก project
มี funding
ถ้า early และควรมี potential ที่จะโตไป mass
เอาง่ายๆ ก็จัดตัวที่ mass เลย

โปรเจคใช้เวลา หรือใช้เงิน หรือทั้งสองอย่าง
ถ้าไม่อยากใส่ทุน ก็ข้ามโปรเจคที่ใช้เงินเยอะ

ทำ list ไว้ จะได้จำได้ว่าตัวไหนเราเอาจริง
อันนี้ตัวอย่างของแอดนาโน http://bit.ly/nanobro

อันที่วงไว้คืออันที่แอดคิดว่าเริ่มตอนนี้ยังทัน

จริงๆก็มีอีกหลายโปรเจคที่ทำแต่ลืมใส่ลิสต์ 555555
ใส่ลิสต์ไว้ก็ดีครับ จะไ้ด้ไม่พลาด แล้วถ้ามันเยอะเกินดูไม่ไหว จะได้รู้ตัว

ขอบคุณที่ติดตามกันนะคร้าบ หากชอบสามารถ follow, subscribe, mint nft เลี้ยงกาแฟนาโนกันได้ครับ

ขอบคุณมากๆครับ @0x_nanobro @gadgeteerth

Loading...
highlight
Collect this post to permanently own it.
nanobro.eth logo
Subscribe to nanobro.eth and never miss a post.
#tips
  • Loading comments...